.

14,00 €

Muixons, a istoria de Javier Corellano Velázquez que da títol a iste álbum, ye a obra ganadora d'o Concurso Braulio Foz de cómic en aragonés, 2021.

A obra destaca por a suya fluidez en a utilizazión d'o parlache d'o cómic, tanto en os suyos dialogos como en os suyos silenzios, por medio d'una capazidat narrativa espezialmén creativa por o que fa a o manullo d'as eszenas y enfoques.

0